rotating globe

BEST VIEWED WITH GOOGLE CHROME

text

Έπειτα από 35 χρόνια στη διπλωματική υπηρεσία και άλλα 4 στη δημόσια διοίκηση ,είμαι υποχρεωμένος να μοιραστώ με όλους τους σκεπτόμενους συμπολίτες μου ,που "ψάχνονται" όπως και εγώ ,προβληματισμούς που πήραν απάντηση ή έμειναν σκόπιμα αναπάντητοι. Η ανάρτηση των βιβλίων μου αναφέρεται σε πληροφορίες και βιωματικές εμπειρίες, που ενδιαφέρουν τομείς της στρατηγικής.


Σάββατο 12 Ιουνίου 2010

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ .
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΑΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΥΤΟΠΙΑ

5.ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ .

Οι γεωπολιτικές μεταβατικές περίοδοι.

Οι γεωπολιτικές μεταβατικές περίοδοι. Η ανάλυση της έρευνας που έχει αντικείμενο την αξιολόγηση της σύγχρονης γεωστρατηγικής σημασίας της Ελλάδας, περιλαμβάνει  μια σειρά στοιχείων που προκύπτουν συλλεγόμενα από ετερόκλητες αναφορές. Οι τελευταίες επιδιώκουν να καλύψουν το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται σε διακεκριμένες χρονικές περιόδους. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμη, αν όχι αναγκαία, μία εκ των προτέρων ιστορική σύντομη αναδρομή, διαφόρων κομβικών συγκυριακών καταστάσεων που διαμόρφωσαν το πολιτικό περιβάλλον. Για το σχηματισμό εναργούς εικόνας, απαιτείται η περιγραφή της λειτουργίας θεμελιωδών γεγονότων. Όσων θεωρητικά έπαιξαν το ρόλο του συντελεστού των γεωπολιτικών μεταβολών. Έτσι πιστεύεται βάσιμα ότι θα επιτυγχάνονταν σε ένα ικανοποιητικό βαθμό να στοιχειοθετηθούν και εν πολλοίς να εξηγηθούν, οι σύγχρονες εν εξελίξει διαμορφούμενες πραγματικότητες. Κάποιες απ’ αυτές μπορεί να εκτιμηθεί ότι καλλιεργήθηκαν και στη συνέχεια επιστρατεύτηκαν, για να δράσουν υπέρ της πάλαι ποτέ δογματικής της παγκοσμιοποίησης, έχοντας επιχειρησιακά προπομπό, το γεωπολιτισμό (geocultura).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ 

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010

5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ - Β. Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΒΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ


Singer sewing machines: Μία από τις διαφημίσεις της πρώτης πολυεθνικής εταιρείας.


“Η Διαφήμιση είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και δύσκολες μορφές-φόρμες, της σύγχρονης λογοτεχνικής απόδοσης”.

 Aldous Huxley [1894-1963]


’ Η Διαφήμιση μπορεί να περιγραφεί σαν την επιστήμη που συλλαμβάνει την ανθρώπινη νοημοσύνη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποσπά χρήματα από αυτή’’.
                          STEPHEN LEACOCK [1869-1944]. ’’ The Garden of Folly. <The Perfect Salesman>.’’


Η διαφήμιση και το γενικό πλαίσιό της, συνιστούν ένα τεράστιο πεδίο έρευνας πολλών κοινωνικών θεωρητικών και θετικών επιστημών. Πολλές επιστημονικές έρευνες είτε ξεκινούν είτε απολήγουν στον τομέα της επικοινωνιολογίας. Ο μηχανισμός της διαφήμισης, οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν ευθέως ή έμμεσα, τη σύγχρονη παθογένεια των μέσων της επικοινωνίας. Συγκεκριμένα αναφορικά με τη σχέση του λόγου και της εικόνας των ‘’μίντια’’ [media=μέσα], λαμβάνεται υπόψη ο συσχετισμός της επιρροής των ΜΜΕ, με το επίπεδο του υφιστάμενου πολιτισμού και ο σημειούμενος ρυθμός της κοινωνικής εξέλιξης, σε ένα κόσμο που ραγδαία αλλάζει. Η αιτία όμως της γένεσης και της λειτουργίας της διαφήμισης,  στον πυρήνα της ουσίας της, δεν άλλαξε από τους μυθολογικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Οι μυθολογικοί άθλοι «πουλούσαν» το διαφημιζόμενο «προϊόν» του ηρωισμού, σαν πρότυπο προϊόν μίμησης που στόχευε να εξασφαλίσει την απόκτηση ισχύος, όποιου μετέρχονταν τη μίμηση. Τα αρχαιοελληνικά συνέδρια, οι διπλωματικές αποστολές, οι συνελεύσεις, οι θρησκευτικές εορτές, οι Ολυμπιακοί αγώνες κλπ, διαφήμιζαν την πολιτειακή ισχύ σαν αποτρεπτική δύναμη. Δηλαδή «πουλούσαν» οι κατά τόπους ηγεσίες την παροχή ασφάλειας εκ μέρους τους, ανάλογα με τη συγκυριακή περίσταση, με διάφορες διαφημιστικές μεθόδους προσέλκυσης του πολιτειακού ενδιαφέροντος, όπως συμμαχίες, προστασία κλπ. Από την εποχή των πρωτόγονων μάγων μέχρι σήμερα, το προϊόν που πούλαγε πάντα και διαφημίζονταν ως ένα «άυλο προϊόν τρόμου», ήταν το «σοκ και το δέος», έναντι των ‘’ανεξήγητων’’ φυσικών φαινομένων, καταστροφών και άλλων ανεξέλεγκτων καταστάσεων, όπως λ.χ. του θανάτου. Είναι σαφές δηλαδή, ότι η διαφήμιση σαν επικοινωνιακό μέσο, προσδιορίζεται σε τελική ανάλυση, από τους τομείς εκείνης της εξειδικευμένης διαχείρισης, προς τους οποίους απευθύνεται. Καθορίζεται δε από τις τεχνικές που εφαρμόζονται και έχουν σχέση με τις βιολογικές λειτουργίες, και τις πρόσφορες δυνατότητες δεκτικότητας εκ μέρους των αποδεκτών. Επίσης υπόκειται στις ad hoc μεθόδους δημοσιοποίησης, στα οικονομικά στοιχεία, και στην αποτελεσματικότητα των εφαρμογών κλπ. Το πλέγμα όλων των συσχετισμών της διαφήμισης, μπορεί να υπαχθεί στην κυβερνητική διαχείριση (cybernetic management), που λειτουργεί με βάση τα οικονομικά και πολιτικοκοινωνικά δεδομένα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, "Β. Η ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ " , ΠΑΤΩΝΤΑΣ  ΕΔΩ...

SHARE THIS PAGE

Share/Bookmark