rotating globe

BEST VIEWED WITH GOOGLE CHROME

text

Έπειτα από 35 χρόνια στη διπλωματική υπηρεσία και άλλα 4 στη δημόσια διοίκηση ,είμαι υποχρεωμένος να μοιραστώ με όλους τους σκεπτόμενους συμπολίτες μου ,που "ψάχνονται" όπως και εγώ ,προβληματισμούς που πήραν απάντηση ή έμειναν σκόπιμα αναπάντητοι. Η ανάρτηση των βιβλίων μου αναφέρεται σε πληροφορίες και βιωματικές εμπειρίες, που ενδιαφέρουν τομείς της στρατηγικής.


Σάββατο 11 Ιουνίου 2011

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ


Αναρτήθηκε σήμερα το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου «Επικοινωνία και Πολιτική Ψυχολογία» με τίτλο «ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ».
Παραπληροφόρηση  και ψυχολογικές επιχειρήσεις.
Η παραπληροφόρηση, εννοιολογικά ορίζεται από τα συνήθη λεξικά,  με το
ακόλουθο περιεχόμενο: Ότι συνιστά την ηθελημένη εκμετάλλευση, όλων των
αποτελεσμάτων της πληροφόρησης, που εμπεριέχουν το ουσιώδες στοιχείο της
κατευθυνόμενης σκοπιμότητας. Τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της
παραπληροφόρησης, στοιχειοθετούν σε γενικές γραμμές τη σύνθετη
εικόνα μιας συγκεκριμένης μεθόδευσης. Εκείνης που διοχετεύει δια των μέσων
που διαθέτει,  ανακριβείς και υποκειμενικά διογκωμένες ή κατασκευασμένες
πληροφορίες .

Διαβάστε όλο το κεφάλαιο 6. «ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» εδώ…

Σάββατο 9 Απριλίου 2011

Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝΤΟΜΟΣ Α’
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ
ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ
Ε. Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΡΙΣΕΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΕΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ.
‘’ Είναι συναρπαστικό να διαχειρίζεσαι μια κρίση, όταν έχεις σπαταλήσει τη μισή πολιτική 
σου ζωή, διαπραγματευόμενη πληκτικά ζητήματα, όπως το περιβάλλον’’.
THATCHER  Margaret  [of Falkland’s campaign].                                        
Η διαχείριση των κρίσεων  συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα ανάλυσης της
εκπομπής σημάτων που σημαίνει ουσιαστικά τη συλλογή και διασταύρωση των 
πληροφοριών.  Πρόκειται περί της συλλογής, αξιολόγησης ,στάθμισης και 
εκμετάλλευσης των  συναχθέντων  δεδομένων ανεξάρτητα από 
την προέλευση τους. Επίσης η επιτελική διεργασία απαιτεί την
εξειδικευμένη γνωστική ικανότητα όχι μόνο της κατάστρωσης
ενός σχεδιασμού, αλλά και της  πρόβλεψης τυχόν αιφνίδιας 
εναλλαγής, των στρατηγικών φάσεων κλπ.  Είναι απόλυτα 
κατανοητό, ότι όλα τα συνθετικά στοιχεία  της συντεταγμένης
διαχείρισης των κρίσεων, συγκλίνουν στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Επομένως 
αναζητείται  a priori, ο συντονισμός για τη 
θεμελίωση σε βάθος, ενός ή μιας σειράς εκ των 
πολλών γνωστικών υποβάθρων. Εκείνων που 
θα εξυπηρετήσουν τα προαπαιτούμενα  του 
επιτελικού σχεδιασμού,. Σε ένα πρόσφατο 
παράδειγμα διαχρονικής διαχείρισης κρίσεως, 
συγκαταλέγονται και τα διαδραματισμένα 
στην περίπτωση  του Πατριαρχείου 
Ιεροσολύμων. Για παράδειγμα, η ηθελημένη ή 
μη άγνοια των συνισταμένων του Ειδικού 
Καθεστώτος της Αγίας Πόλεως, όπως αποδείχθηκε, μετατόπισε το ζήτημα της
διαχείρισης της κρίσεως, από  τους αυτοβούλως εμφανισθέντες σαν ειδήμονες. Δηλαδή παραπληροφοριακά την οδήγησε σε άλλα επίπεδα, ξένα προς την 
πραγματικότητα.  Σκανδαλωδώς αγνοήθηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία της 
επιχειρηματολογίας που προστατεύονταν από ένα δεσμευτικό πλαίσιο, 
προερχόμενο από τις επιταγές της Διεθνούς Κοινότητας. Η επικρατήσασα 
σύγχυση  σχετικά με την διαχείριση της κρίσεως, οδήγησε εκτεταμένα σε 
ηθελημένη ή αθέλητη, δημοσιογραφική παραπληροφόρηση.
H τελευταία εξ αιτίας του τότε επικρατήσαντος κλίματος, στόχευσε να 
εξυπηρετούσε μια ψυχολογική επιχείρηση. Εκείνη που χρησιμοποίησε
στρατηγήματα εκ πρώτης όψης, αφελή. Διότι στη στρατηγική, εξ ορισμού, δεν 
μπορεί να στηριχθεί μια διαχείριση κρίσης, όταν κατ’ εξακολούθηση
ακολουθείται μια πρόχειρη επιχειρησιακή τακτική. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 'Ε' ΕΔΩ ...

Σάββατο 26 Μαρτίου 2011

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

 

‘’Οι νεκρές μάχες, όπως και οι νεκροί στρατηγοί, συγκρατούν το στρατιωτικό νου στη νεκρή λαβή τους’’.


                                      Barbara W. Tuchman (1912-1989).  Εκδότρια και συγγραφέας.’’August1914’’.

 TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.


‘’Κάθε όπλο που φτιάχτηκε, κάθε πολεμικό σκάφος που καθελκύσθηκε, κάθε εκτοξευόμενος πύραυλος, φανερώνουν την τελική αίσθηση, μια κλοπή από εκείνους που πεινάνε και δεν τρέφονται, από εκείνους που κρυώνουν και μένουν γυμνοί’’.

                                     
  Dwight D. Eisenhower [1890-1969].
  Στρατηγός και  Πρόεδρος των ΗΠΑ.

SHARE THIS PAGE

Share/Bookmark